11 พฤติกรรมต้องห้าม

หัวล้าน ร่วง บาง นอกจากพันธุกรรมและฮอร์โมนแล้ว สิ่งหนึ่งที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดหัวล้านก่อนวัยก็คือ พฤติกรรมที่ทำลายเส้นผมของเรา ผศ.นพ. รัฐพล ตวงทอง ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จะมาแนะนำ 11พฤติกรรมที่ทำให้ล้าน ร่วง บาง ไม่ว่าจะเป็น ความร้อนในรูปแบบต่าง ๆ การมีรังแค การสระผมโกรกผมแบบผิดวิธี พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลเส้นผมที่ถูกต้อง

11 พฤติกรรมต้องห้าม ยิ่งทำยิ่งล้าน ร่วง บาง : Smart 60 สูงวัยอย่างสง่า [by Mahidol]
https://www.youtube.com/watch?v=yRf_6V1XPygContact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved