เช็กพัฒนาการเด็ก 5 ด้าน ของเด็กแรกเกิด-5ขวบ - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล : ศูนย์รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
เช็กพัฒนาการเด็ก 5 ด้าน ของเด็กแรกเกิด-5ขวบ

เวลา : 6.00 นาที

พ่อ แม่ มือใหม่หลาย ๆ คนคงกังวลเรื่องพัฒนาการของลูกน้อย เพราะพื้นฐานพัฒนาการที่ดีจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในอนาคตของเด็ก และพัฒนาการของเด็กต้ังแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ขวบ ถือเป็นพัฒนาการพื้นฐานที่สำคัญมาก

พัฒนาการเด็ก 5 ด้านประกอบไปด้วย
1. ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
2. ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
3. ด้านภาษาและการสื่อสาร
4. ด้านอารมณ์และการเข้าสังคม
5. ด้านสติปัญญา

โดยในวันนี้ พญ.พิมพิกา  หาญวัฒนานุกุล แพทย์ประจำแผนกกุมารเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จะมาอธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง 5 ด้านของเด็ก ติดตามได้ในรายการพบหมอมหิดล ตอน เช็กพัฒนาการเด็ก 5 ด้านของเด็กแรกเกิด - 5 ขวบ

 ช่อง YouTube | Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel​
Facebook | http://www.facebook.com/mahidolchannel​
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล | https://www.mahidol.ac.th/th​
Website | https://channel.mahidol.ac.th/​
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล | https://www.si.mahidol.ac.th/th/​Contact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved