ชีวะ: กระบวนการหายใจระดับเซลล์ (ม.4) - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล : ศูนย์รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ชีวะ: กระบวนการหายใจระดับเซลล์ (ม.4)

เวลา : 11.36 นาที

สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์จำเป็นที่จะต้องได้รับพลังงานเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต พืชสามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง แต่สัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ สัตว์จึงต้องมีกระบวนการในการย่อยอาหารเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงาน

กระบวนการหายใจระดับเซลล์ (cellular respiration) คือ กระบวนการสลายโมเลกุลของสารอาหารภายในเซลล์ เพื่อเปลี่ยนพลังงานของพันธะเคมีของสารอาหารให้อยู่ในรูปสารประกอบพลังงานสูง ที่เซลล์พร้อมนำไปใช้งานได้ แต่กระบวนการนี้จะมีวิธีการอย่างไร? แบ่งได้เป็นกี่แบบ? ตามพี่สก๊อตตี้ - ณรงค์ศักดิ์ ศรีวิรัญ รุ่นพี่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล มาหาคำตอบกัน

 


มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/YouTube : We Mahidol
Facebook : http://www.facebook.com/wemahidol
Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/
Twitter : https://twitter.com/wemahidolContact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved