8 ขั้นตอนเปลี่ยนยางอะไหล่ด้วยตนเอง - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล : ศูนย์รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
8 ขั้นตอนเปลี่ยนยางอะไหล่ด้วยตนเอง

เวลา : 6.58 นาที

ถ้าหากเกิดปัญหายางรถยนต์ของเราเกิดการรั่วหรือการฉีกขาดของยาง การเปลี่ยนยางอะไหล่รถยนต์อาจดูเป็นเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ถ้าคุณทำตาม 8 ขั้นตอนการเปลี่ยนยางรถยนต์แบบนี้ การเปลี่ยนยางรถยนต์ก็ไม่ใช้เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป

8 ขั้นตอนเปลี่ยนยางรถยนต์
1. จอดรถในที่ปลอดภัยพร้อมเข้าเกียร์จอด
2. ตรวจเช็กและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนยางรถยนต์
3. คลายนอตล้อหลวม ๆ ทุกจุด
4. ยกรถยนต์ขึ้นโดยใช้แม่แรง
5. เปลี่ยนยางอะไหล่และใส่นอตหลวม ๆ ทุกจุด
6. ถอดแม่แรงเพื่อเอารถลง
7. ขันนอตให้แน่น
8. เก็บอุปกรณ์และตรวจเช็กความเรียบร้อยช่อง YouTube | Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel​ 
Facebook | http://www.facebook.com/mahidolchannel​ 
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล | https://www.mahidol.ac.th/th​ 
Website | https://channel.mahidol.ac.th/​
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | https://www.eg.mahidol.ac.th/Contact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved