น้ำประปารสเค็ม ดื่มอย่างไรให้สุขภาพปลอดภัย - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล : ศูนย์รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
น้ำประปารสเค็ม ดื่มอย่างไรให้สุขภาพปลอดภัย

เวลา : ุ6.09 นาที

จากปัญหาน้ำประปาเค็มในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล เป็นปัญหาที่กระทบกับประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้น้ำประปาเค็ม ก็สืบเนื่องมาจากวิกฤตภัยแล้งที่รุนแรง น้ำทะเลหนุนสูง แล้วเราจะดื่มน้ำอย่างไรให้สุขภาพปลอดภัย ใครบ้างที่ควรระมัดระวังการดื่มน้ำประปารสเค็มในช่วงนี้ วิธีการเลือกดื่มน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ มาฟังคำแนะนำจาก รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล และ ผศ.ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สถาบันโภชนาการ ม.มหิดลช่อง YouTube | Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook | http://www.facebook.com/mahidolchannel
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล | https://www.mahidol.ac.th/th
Website | https://channel.mahidol.ac.th/
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | https://www.ph.mahidol.ac.th/
สถาบันโภชนาการ | https://inmu2.mahidol.ac.th/th/Contact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved