ในน้ำมีอะไร - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล : ศูนย์รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ในน้ำมีอะไร

เวลา : 5.00 นาที

ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  มีสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ดำรงชีวิตอยู่ ซึ่งเราไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่า และเมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ น้อง ๆ ทุกคนจะต้องตะลึง ไปเรียนYouTube | Mahidol Kids | http://www.youtube.com/MahidolKids
Facebook | http://www.facebook.com/mahidolchannel
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล | https://www.mahidol.ac.th/th
Website | https://channel.mahidol.ac.th/
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | https://science.mahidol.ac.th/

 Contact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved