กินตามใจ...เสี่ยงไตวายไม่รู้ตัว!! - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล : ศูนย์รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
กินตามใจ...เสี่ยงไตวายไม่รู้ตัว!!

เวลา : 4.10 นาที

“ไม่ใช่แค่ความเค็มที่ทำร้ายไต” อาหารและพฤติกรรมการรับประทานอาหารในทุกวันนี้ของคนเรามีความเสี่ยงมากกับการเป็นโรคไต ความเข้าใจเรื่องการลดเค็มอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ อาหารที่มีรสจัดและเกลือแร่บางชนิดก็ส่งผลกระทบกับไตของเราได้ อาหารที่มีความเสี่ยงต่อโรคไตมีอะไรบ้าง หากเป็นไตเรื้อรังต้องระวังเรื่องอาหารอย่างไร และรับประทานอาหารอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคไต?

นพ.วัชรพงษ์ ตรีสินธุ์ไชย แพทย์ประจำคลินิกอายุรกรรมโรคไต ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จะมาช่วยให้เรา รู้จัก เข้าใจ และป้องกันไตของเราให้ห่างไกลจากโรค

เนื้อหารายการ
00.25 ภาวะเสี่ยงโรคไตจากการรับประทานอาหาร
01.12 อาหารที่มีความเสี่ยงต่อโรคไต
02.10 เป็นไตเรื้อรังต้องระวังเรื่องอาหารอย่างไร
03.18 รับประทานอย่างไรให้ปลอดภัย

ติดตามได้ในรายการ พบหมอมหิดล
ตอน กินตามใจ...เสี่ยงไตวาย ไม่รู้ตัว

 ช่อง YouTube | Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook | http://www.facebook.com/mahidolchannel
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล | https://www.mahidol.ac.th/th
Website | https://channel.mahidol.ac.th/
ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์  | http://www.na.mahidol.ac.th/MedicalCenter/index.phpContact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved