รู้ทันภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล : ศูนย์รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
รู้ทันภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย

ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย คือ ภาวะที่เด็กมีระดับฮอร์โมนเพศสูง และเกิดขึ้นเร็วก่อนวัยหนุ่มสาวปกติ ส่งผลกระทบทำให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น สูงเร็วกว่าเด็กวัยเดียวกัน แต่จะหยุดสูงเร็วเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลทำให้เด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ตัวเตี้ยได้ และในเด็กผู้หญิงจะมีประจำเดือนและมีหน้าอกขึ้นก่อนวัย อาจถูกเพื่อนล้อหรืออาจถูกคุกคามทางเพศได้ ฉะนั้น ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตร่างกายที่ผิดปกติของบุตรหลาน ถ้าไม่แน่ใจให้รีบพาบุตรหลานไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและให้การรักษาภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย ในวันนี้มารู้จัก “ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย” ให้มากขึ้นโดย อ.พญ.อรสุดา เลิศบรรณพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลช่อง YouTube | Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook | http://www.facebook.com/mahidolchannel
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล | https://www.mahidol.ac.th/th
Website | https://channel.mahidol.ac.th/
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | https://www.si.mahidol.ac.th/th/Contact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved