งูป่วย รักษาอย่างไร - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล : ศูนย์รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
งูป่วย รักษาอย่างไร

เวลา : 7.45 นาที

ขึ้นชื่อว่า “งู” ไม่มีใครอยากจับ ยิ่งถ้าเป็นงูพิษ ยิ่งน่ากลัว แล้วอย่างนี้เวลางูป่วย ไม่สบาย จะรักษากันยังไง หมออ้อยรับบทสัตวแพทย์เฉพาะกิจของพิพิธภัณฑ์งู Siam Serpentarium สาธิตการตรวจสุขภาพงูและฉีดยางูให้น้อง ๆ ชมใน Animals Speak รวมทั้งพาดูงูดองและกระดูกงู ที่เก็บไว้หลังจากงูตายเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้YouTube | Mahidol Kids | http://www.youtube.com/MahidolKids
Facebook | http://www.facebook.com/mahidolchannel
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล | https://www.mahidol.ac.th/th
Website | http://www.mahidolchannel.com | https://channel.mahidol.ac.th/
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | http://www.vs.mahidol.ac.th/th/

 Contact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved