Speed Play วิ่งทะลุขีดจำกัด - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล : ศูนย์รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
Speed Play วิ่งทะลุขีดจำกัด

เวลา : 9.56 นาที

ใครเคยมีปัญหาวิ่งแล้วเกิดอาการชิน ไม่สามารถพัฒนาระยะทางวิ่งหรือความเร็วต่อไปได้
อ.ต้น ชลชัย อานามนารถ อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  ม.มหิดล จะมาแนะนำเทคนิค Speed Play  ซี่งเป็นการฝึกแบบผสมผสานที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เช่น ฝึกก้าวสั้นก้าวยาว, ฝึกวิ่งเป็นเลขแปด, ฝึกวิ่งเร็ววิ่งช้า ซึ่งการฝึกแบบนี้เป็นการหลอกล่อร่างกายไม่ให้เคยชินกับการฝึกเดิม ๆ ทำให้การวิ่งของเราพัฒนาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหารายการ
1.22 - 1.33       ร่างกายเคยชินกับการฝึกซ้อมเกิดจากอะไร
1.34 - 2.12       Speed Play คืออะไร
2.13 - 3.32       วิ่งอยู่กับที่เร็ว – ช้า
3.33 -  5.52      วิ่งก้าวสั้น  - ก้าวยาว
5.53 -  8.22      วิ่งเป็นเลข 8

 ช่อง YouTube | Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook | http://www.facebook.com/mahidolchannel
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล | https://www.mahidol.ac.th/th
Website | https://channel.mahidol.ac.th/
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา | https://ss.mahidol.ac.th

 Contact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved