โรคหนองใน ไม่ตาย...แต่เป็นหมัน!! - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล : ศูนย์รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
โรคหนองใน ไม่ตาย...แต่เป็นหมัน!!

เวลา : 4.18 นาที

“เสี่ยงเป็นหมัน ถ้าไม่รักษาหนองใน!!!” กามโรคหรือหนองในเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้มากที่สุด สามารถติดเชื้อได้ทั้งชายและหญิง หากปล่อยเรื้อรัง อาจเป็นหมันและทำให้ลูกในครรภ์พิการได้ หนองในคืออะไร มีกี่ประเภท สามารถติดต่อกันทางใดได้บ้าง อาการเป็นอย่างไร เมื่อติดเชื้อแล้วควรดูแลและรักษาตัวอย่างไร?

วันนี้ อ.นพ.สกิทา ม่วงไหมทอง อาจารย์และสูตินรีแพทย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะมาตอบคำถามทั้งหมดเพื่อให้เรารู้จักป้องกันโรคหนองในช่อง YouTube | Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook | http://www.facebook.com/mahidolchannel
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล | https://www.mahidol.ac.th/th
Website | http://www.mahidolchannel.com | https://channel.mahidol.ac.th/
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | http://www.si.mahidol.ac.th/th/Contact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved