ห้องเรียนอาจารย์ใหญ่ ม.มหิดล ศาลายา - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล : ศูนย์รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ห้องเรียนอาจารย์ใหญ่ ม.มหิดล ศาลายา

เวลา : 5.21 นาที

พบกับห้องเรียนอาจารย์ใหญ่โฉมใหม่ ของหน่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ที่มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยการนำเทคโนโลยี 3 มิติ มาใช้สำหรับการศึกษาโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ การนำระบบมัลติมีเดียที่ทันสมัยมาช่วยสอนในห้องเรียนกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานที่มีนักศึกษาจำนวนมาก ด้วยระบบภาพและเสียงที่ได้มาตรฐาน คมชัด อยู่มุมไหนของห้องก็เรียนไปพร้อมกันได้ รวมถึงการปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศภายในอาคารเพื่อความปลอดภัยถูกหลักชีวอนามัยของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่อีกด้วย รับรองไม่น่ากลัวอย่างที่คิดมหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/YouTube : We Mahidol
Facebook : http://www.facebook.com/wemahidol
Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/
Twitter : https://twitter.com/wemahidolContact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved