รับเลือดบริจาค เสี่ยงติดเชื้อ HIV? - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล : ศูนย์รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
รับเลือดบริจาค เสี่ยงติดเชื้อ HIV?

เวลา : 4.17 นาที

เป็นประเด็นสังคมเกี่ยวกับ "ความปลอดภัยในการรับเลือดบริจาคแล้วคนไข้ติดเชื้อ HIV" จากการรักษา ตามสถิติแล้วความเสี่ยงในการติดเชื่อ HIV จากการรับเลือดบริจาคมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพียง 1 ใน 5 ล้านคน โอกาสเสี่ยงมีน้อยมาก แต่เราจะมั่นใจในความปลอดภัยในการรับเลือดบริจาคได้อย่างไร ตลอดจนวิธีการป้องกันของปัญหานี้คืออะไร การใช้เลือดตัวเองได้หรือไม่ มาฟังคำตอบจาก อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลช่อง YouTube | Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook | http://www.facebook.com/mahidolchannel
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล | https://www.mahidol.ac.th/th
Website | http://www.mahidolchannel.com | https://channel.mahidol.ac.th/
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | https://www.si.mahidol.ac.th/th/Contact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved