สมุนไพรไทย...ภูมิปัญญารักษาโลก - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล : ศูนย์รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
สมุนไพรไทย...ภูมิปัญญารักษาโลก

เวลา : 5.33 นาที

ในแต่ละปี ประเทศไทยต้องนำเข้ายารักษาโรคจากต่างชาติ ปีละนับแสนล้านบาท  ทางรอดอย่างยั่งยืนของเรา จำเป็นต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด  โดยการนำภูมิปัญญาไทยกลับคืนสู่วิถีชีวิต พัฒนาสมุนไพรไทย  ด้วยกรรมวิธีที่ใช้ในการแพทย์แผนปัจจุบัน   ทั้งเงินตราและยานำเข้า จึงถูกทดแทนด้วยยาสมุนไพรไทย
 
จากความสำเร็จ ยาสมุนไพรไทยหลายขนาน ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชียาหลักของชาติ ก็ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทย ของ รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์  ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตามชมรายการปัญญาของแผ่นดิน ตอน สมุนไพรไทย...ภูมิปัญญารักษาโลกช่อง YouTube | Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook | http://www.facebook.com/mahidolchannel
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล | https://www.mahidol.ac.th/th
Website | https://channel.mahidol.ac.th/
คณะเภสัชศาสตร์ | https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/Contact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved