วิทยาศาสตร์โมเลกุล...สู่สุขภาวะที่ดี - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล : ศูนย์รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์โมเลกุล...สู่สุขภาวะที่ดี

เวลา : 5.27 นาที

หลายคนอาจเคยสงสัยว่าการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุลจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร งานวิจัยจาก สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จะไขข้อข้องใจให้กับคุณ ทั้งเรื่องดูพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ในครรภ์ ว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้เขามีสุขภาวะที่ดี หรือความรู้ด้านประสาทวิทยาที่วิจัยเพื่อหาสมุนไพรที่ป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ หรือโรคความจำเสื่อมได้ ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในรายการปัญญาของแผ่นดิน ตอน วิทยาศาสตร์โมเลกุล...สู่สุขภาวะที่ดีช่อง YouTube | Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook | http://www.facebook.com/mahidolchannel
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล | https://www.mahidol.ac.th/th
Website | http://www.mahidolchannel.com | https://channel.mahidol.ac.th/
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล | www.mb.mahidol.ac.th/th/Contact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved