8 วิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล : ศูนย์รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
8 วิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เวลา : 5.18 นาที

เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคารต้องทำอย่างไรถึงจะรอด!!! หมอศิริราช ด้านอุบัติเหตุ สรุป “8 วิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตัวขั้นต้น ผ่านการแนะนำจาก อ.พญ.กุสุมา ชินอรุณชัย อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจะได้เตรียมตัวในสถานการณ์ไฟไหม้ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาช่อง YouTube : Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook : http://www.facebook.com/mahidolchannel
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล : https://www.mahidol.ac.th/th
Website: http://www.mahidolchannel.com และ https://channel.mahidol.ac.th/
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : http://www.si.mahidol.ac.th/th/Contact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved