รู้จัก...โรค Achalasia ภาวะหลอดอาหารส่วนล่างไม่คลาย - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล : ศูนย์รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
รู้จัก...โรค Achalasia ภาวะหลอดอาหารส่วนล่างไม่คลาย

เวลา : 6.32 นาที

โรค Achalasia เป็นภาวะหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างไม่คลายเนื่องจากระบบประสาท ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ โรคนี้จะส่งผลให้คนไข้ไม่สามารถที่จะกลืนอาหารผ่านเข้าไปในกระเพาะอาหารได้ และถ้าท่านผู้ชมมีอาการดังนี้ เช่น มีการกลืนอาหารลำบาก กินอาหารนานผิดปกติ น้ำหนักตัวลดลง กินได้แค่อาหารเหลว น้ำ และนม อาเจียนทุกครั้งเมื่อกินอาหาร คุณอาจเสี่ยงเป็นโรค Achalasia เราจะมีวิธีป้องกันและรักษาโรค Achalasia ได้อย่างไร ฟังคำแนะนำดี ๆ ได้จาก ผศ.พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลMahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล : https://www.mahidol.ac.th/thYouTube : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook : http://www.facebook.com/mahidolchannelContact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved