8 อาการเสี่ยง โรคไทรอยด์เป็นพิษ - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล : ศูนย์รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
8 อาการเสี่ยง โรคไทรอยด์เป็นพิษ

เวลา : 4.16 นาที

โรคไทรอยด์เป็นพิษ เป็นโรคที่เกิดจากฮอร์โมนซึ่งเป็นโรคที่เราไม่สามารถที่จะป้องกันได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องหมั่นสังเกตอาการของตนเองอย่างสม่ำเสมอว่าร่างกายของเรานั้นมีสิ่งใดผิดปกติหรือไม่ และในตอนนี้ ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จะมาอธิบายถึง 8 อาการเสี่ยงที่อาจส่งผลทำให้เกิดไทรอยด์เป็นพิษติดตามได้ในรายการพบหมอมหิดลMahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล : https://www.mahidol.ac.th/thYouTube : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook : http://www.facebook.com/mahidolchannelContact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved