นักวิทย์ นักคิด เพื่อสังคม - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล : ศูนย์รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิทย์ นักคิด เพื่อสังคม

เวลา : 5.07 นาที

ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ อดีตศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลนักวิทยาศาสตร์การอาหาร ผู้ที่เป็น...นักคิด นักสร้างสรรค์ ที่มีผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหารกับกองทัพของสหรัฐอเมริกา หรือ US Army  เรื่อง “อาหารทหาร” ที่สามารถเก็บได้นาน มีขนาดกะทัดรัดง่ายต่อการขนส่งซึ่งนอกเหนือจากความอยู่รอดแล้ว ยังเป็นการเยียวยาทางจิตใจได้ดีอีกด้วย และเมื่อกลับมาประเทศไทย อ.ภาวิณี จึงได้นำแนวคิดจากงานวิจัยชิ้นนี้มาพัฒนาและต่อยอดเป็นอาหารสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อครั้งกรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่  ในปี พ.ศ.2554ช่อง YouTube : Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook : http://www.facebook.com/mahidolchannelMahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล : https://www.mahidol.ac.th/thContact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved