ยาหยุดเอดส์ - Mahidol Channel - สถานีโทรทัศน์ของม.มหิดล ที่รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์จาก 17 คณะ 6 วิทยาลัย 7 สถาบัน
ยาหยุดเอดส์

เวลา : 06.28 นาที

มีกระแสว่าปัจจุบันโรคเอดส์สามารถรักษาให้หายขาด และพบผู้ป่วยที่หายจากโรคเอดส์แล้ว รวมทั้งมียาที่สามารถรับประทานก่อนเพื่อป้องกันโรคเอดส์เมื่อเราทราบว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง รวมทั้งเมื่อเสี่ยงมาแล้วก็มียาป้องกันหรือยาต้านเอดส์ ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้น สามารถติดตามได้ใน Clip Mu ตอนยาหยุดเอดส์ช่อง YouTube : Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook : http://www.facebook.com/mahidolchannel
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล : https://www.mahidol.ac.th/thChannel
Contact Us
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170

โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com
Social
Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved