เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก

การอบรมต่าง ๆ เสวนา เวิร์คช็อป และกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น ซึ่งเป็นงานที่นำองค์ความรู้ของมหิดลไปสู่สังคม โดยเลือกกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ เข้าใจง่าย เป็นรูปธรรมที่นำไปสู่ภาคปฏิบัติได้ รายการ เล็กๆเปลี่ยนโลก ผลิตโดยมหาวิทยาลัย มหิดลContact Us

มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมลฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร : 0 2849 6000

E-Mail :
info@mahidolchannel.com

Social

Copyright ® 2012
Mahidol University
All rights reserved